Kategorie
Banki

Na czym polega zadłużenie na weksel?

W życiu niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy to musimy skorzystać z pewnej usługi lub nabyć jakiś produkt w momencie, kiedy nie pozwalają nam na to posiadane aktualnie środki finansowe. Taki stan rzeczy zawsze powoduje dyskomfort, ale niestety jest autentycznym problemem i wymaga szybkiego rozwiązania. Jeśli potrzeba nam dodatkowej gotówki, pierwszą myślą jest kredyt. Niestety realia jego uzyskania mogą odstraszyć, gdyż oprócz szeregu formalności, trzeba mieć odpowiednią zdolność kredytową. Czasem nawet najmniejsze niuanse uniemożliwiają jego zaciągnięcie. Rozwiązaniem jest też pożyczka pozabankowa. W tym przypadku uzyskanie jej jest dużo mniej kłopotliwe, wiąże jednak ona ze sobą dość spore odsetki, które trzeba przyznać – skutecznie zniechęcają. Jest również możliwość nabycie potrzebnej nam usługi lub produktu i zobowiązanie się do zapłacenia za nią ustalonej kwoty w późniejszym czasie. Warto więc dowiedzieć się, na czym polega zadłużenie na weksel.

Czym jest weksel i co powinien zawierać?

Weksel jest papierem wartościowym, który powinien zawierać ściśle określone elementy, by był uważany za ważny. Zasady jego wystawiania oraz obrotu są precyzyjne regulowane przez prawo wekslowe. W Polsce do 2007 roku weksel można było wystawić dzięki blankietowi urzędowemu, który można było uzyskać w banku. Zawierał on uiszczone już opłaty skarbowe. Obecnie sytuacja jest znacznie prosta, gdyż do jego wypisania i zawarcia takiej deklaracji potrzebne są jedynie kartka i długopis – nie obowiązują już żadne opłaty. Pomimo tego ułatwienia weksel powinien zawierać odpowiednie dane, które warunkują jego ważność w świetle prawa. Wspomniany papier wartościowy powinien zawierać następujące elementy:

·         nazwę „weksel” w treści dokumentu (słowo to powinno być napisane w języku, w którym wystawiono papier)

·         dane osoby, która musi uiścić zapłatę

·         bezwarunkowo polecenie zapłaty określonej sumy

·         miejsce i termin płatności

·         miejsce i data wystawienia weksla

·         dane wierzyciela wekslowego

·         podpis osoby wystawiającej weksel

Weksel pozwala nabyć usługę lub konkretny przedmiot, bez uiszczenia opłaty w momencie nabycia, lecz w ściśle ustalonym i bardziej komfortowym dla nas terminie. Metoda ta jest znacznie mniej popularna od bardziej powszechnych pożyczek i kredytów, ale również bywa przydatna. Weksel bardzo dobrze zabezpiecza wszelkie aktualne bądź przyszłe zobowiązania pieniężne – jest łatwy w egzekwowaniu.

Zadłużenie na weksel – rodzaje i windykacja

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje weksli. Pierwszy z nich to tzw. weksel własny, który wystawia osoba będąca dłużnikiem, składająca równocześnie przyrzeczenie zapłaty określonej kwoty na ustalonych warunkach. Drugi rodzaj to weksel trasowany. W tym przypadku autorem papieru wartościowego jest wierzyciel, a sam dokument staje się pewnego rodzaju wezwaniem do zapłaty. W naszym kraju często stosowany jest także weksel in blanco, którego używa się m.in. przy umowach leasingowych. Wspomniany rodzaj podczas zawarcia celowo nie posiada pewnego elementu danych, który jest uzupełniany w późniejszym czasie. Przy dokumencie tego typu kluczowa jest celowość pominiętej informacji oraz podpisanie odpowiedniego porozumienia, które określa uzupełnienie braków na określonych zasadach. Weksel stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla wierzycieli. Znacznie ułatwia wszelkie procesy sądowe, a przede wszystkim niweluje związane z nimi koszty. Ponadto, jeśli dłużnik nie zechcę załatwić sprawy polubownie, osoba chcąca wyegzekwować swoje pieniądze może skorzystać z postępowania nakazowego. Te udogodnienia powodują, że weksel jest coraz powszechniejszym dokumentem. Jeśli jednak spodziewamy się zastrzyku gotówki, który pozwoli nam uregulować umówioną należność, nie musimy martwić się o żadne konsekwencje i po prostu skorzystać z możliwości, jakie daje zadłużenie na weksel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *