Kategorie
Banki

Na czym polega zadłużenie na weksel?

W życiu niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy to musimy skorzystać z pewnej usługi lub nabyć jakiś produkt w momencie, kiedy nie pozwalają nam na to posiadane aktualnie środki finansowe. Taki stan rzeczy zawsze powoduje dyskomfort, ale niestety jest autentycznym problemem i wymaga szybkiego rozwiązania. Jeśli potrzeba nam dodatkowej gotówki, pierwszą myślą jest kredyt. Niestety realia jego uzyskania mogą odstraszyć, gdyż oprócz szeregu formalności, trzeba mieć odpowiednią zdolność kredytową. Czasem nawet najmniejsze niuanse uniemożliwiają jego zaciągnięcie. Rozwiązaniem jest też pożyczka pozabankowa. W tym przypadku uzyskanie jej jest dużo mniej kłopotliwe, wiąże jednak ona ze sobą dość spore odsetki, które trzeba przyznać – skutecznie zniechęcają. Jest również możliwość nabycie potrzebnej nam usługi lub produktu i zobowiązanie się do zapłacenia za nią ustalonej kwoty w późniejszym czasie. Warto więc dowiedzieć się, na czym polega zadłużenie na weksel.

Czym jest weksel i co powinien zawierać?

Weksel jest papierem wartościowym, który powinien zawierać ściśle określone elementy, by był uważany za ważny. Zasady jego wystawiania oraz obrotu są precyzyjne regulowane przez prawo wekslowe. W Polsce do 2007 roku weksel można było wystawić dzięki blankietowi urzędowemu, który można było uzyskać w banku. Zawierał on uiszczone już opłaty skarbowe. Obecnie sytuacja jest znacznie prosta, gdyż do jego wypisania i zawarcia takiej deklaracji potrzebne są jedynie kartka i długopis – nie obowiązują już żadne opłaty. Pomimo tego ułatwienia weksel powinien zawierać odpowiednie dane, które warunkują jego ważność w świetle prawa. Wspomniany papier wartościowy powinien zawierać następujące elementy:

·         nazwę „weksel” w treści dokumentu (słowo to powinno być napisane w języku, w którym wystawiono papier)

·         dane osoby, która musi uiścić zapłatę

·         bezwarunkowo polecenie zapłaty określonej sumy

·         miejsce i termin płatności

·         miejsce i data wystawienia weksla

·         dane wierzyciela wekslowego

·         podpis osoby wystawiającej weksel

Weksel pozwala nabyć usługę lub konkretny przedmiot, bez uiszczenia opłaty w momencie nabycia, lecz w ściśle ustalonym i bardziej komfortowym dla nas terminie. Metoda ta jest znacznie mniej popularna od bardziej powszechnych pożyczek i kredytów, ale również bywa przydatna. Weksel bardzo dobrze zabezpiecza wszelkie aktualne bądź przyszłe zobowiązania pieniężne – jest łatwy w egzekwowaniu.

Zadłużenie na weksel – rodzaje i windykacja

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje weksli. Pierwszy z nich to tzw. weksel własny, który wystawia osoba będąca dłużnikiem, składająca równocześnie przyrzeczenie zapłaty określonej kwoty na ustalonych warunkach. Drugi rodzaj to weksel trasowany. W tym przypadku autorem papieru wartościowego jest wierzyciel, a sam dokument staje się pewnego rodzaju wezwaniem do zapłaty. W naszym kraju często stosowany jest także weksel in blanco, którego używa się m.in. przy umowach leasingowych. Wspomniany rodzaj podczas zawarcia celowo nie posiada pewnego elementu danych, który jest uzupełniany w późniejszym czasie. Przy dokumencie tego typu kluczowa jest celowość pominiętej informacji oraz podpisanie odpowiedniego porozumienia, które określa uzupełnienie braków na określonych zasadach. Weksel stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla wierzycieli. Znacznie ułatwia wszelkie procesy sądowe, a przede wszystkim niweluje związane z nimi koszty. Ponadto, jeśli dłużnik nie zechcę załatwić sprawy polubownie, osoba chcąca wyegzekwować swoje pieniądze może skorzystać z postępowania nakazowego. Te udogodnienia powodują, że weksel jest coraz powszechniejszym dokumentem. Jeśli jednak spodziewamy się zastrzyku gotówki, który pozwoli nam uregulować umówioną należność, nie musimy martwić się o żadne konsekwencje i po prostu skorzystać z możliwości, jakie daje zadłużenie na weksel.

Kategorie
Banki Chwilówki

Jakie długi uniemożliwiają wzięcie kredytu

Zakup mieszkania, nowe auto czy wymarzona podróż – wydatki wymagające większych nakładów finansowych są rzadko możliwe do zrealizowania z posiadanych oszczędności i bieżących wpływów finansowych. Jeśli chcemy je niezwłocznie zrealizować, nie czekając, aż oszczędzimy pewną sumę pieniędzy, musimy sięgnąć po rozwiązanie, którym jest kredyt. Pozwoli on na otrzymanie potrzebnej kwoty w całości i zrealizowanie swojego celu. Nie jest to jednak sprawa prosta, gdyż uzyskanie dodatkowych pieniędzy w banku wymaga spełnienia szeregu wymagań i załatwienia wielu formalności. Mimo reklam zaświadczających o łatwości pożyczenia pieniędzy z banku trzeba być świadomym, że wcale nie jest to bezproblemowa kwestia. Szczególnie ciężko o wspomagające środki będą miały osoby, posiadające nieuregulowane zobowiązania w wobec innych instytucji finansowych. W niektórych przypadkach długi  uniemożliwiają wzięcie kredytu i bez ich uregulowania, nie ma sensu starać się o większą gotówkę.

Czy mogę wziąć kredyt, mając długi w innych instytucjach finansowych?

Banki przed przyznaniem kredytu niezwykle dokładnie sprawdzają zdolność kredytową potencjalnego konsumenta. Kluczową kwestią jest nasza historia w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli nie jest ona zbyt bogata, a co gorsze mamy w niej udokumentowane niekoniecznie pozytywne zajścia, możemy mieć problem, by nie tylko wziąć satysfakcjonujący kredyt, ale po prostu skorzystać z pożyczenia dodatkowej gotówki. Banki sprawdzają także nasze udokumentowane dochody z kilku miesięcy, a nawet z okresu całego roku. Uśrednione wpływy stanowią podstawę do przyznania konkretnej kwoty kredytu. Ważne jest, by pamiętać, że mając nawet udokumentowane spore przychody, nie możemy być pewni uzyskania satysfakcjonującego kredytu. W tym miejscu należy zanotować, że czasem nawet najmniejsze pożyczki zaciągnięte w pozabankowych instytucjach znacząco obniżają naszą zdolność kredytową, nawet przy wspomnianych wysokich zarobkach. Jeśli ponadto nie dysponujemy udokumentowanymi przychodami o odpowiedniej wysokości, możemy zapomnieć o jakimkolwiek wsparciu finansowym przez bank. Istotne jest, więc żeby przed staraniami o wysoki kredyt, uregulować wszelkie inne zobowiązania, które negatywnie oddziaływają nasz wizerunek potencjalnego kredytobiorcy. Na odmowę ma wpływ również fakt, wzięcia dużej ilości kredytów w krótkim czasie.

Co oprócz długów, uniemożliwia wzięcie kredytu?

Uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt przez bank, wymaga spełnienia wielu aspektów. Nie zawsze zadłużenie i słaba sytuacja finansowa mogą być przyczyną odmowy. Problemem może być także umowa na czas określony, która kończy się w niedługim okresie. Taki stan rzeczy daje sygnał, że już wkrótce możemy nie być zdolni do regularnego spłacania naszych potencjalnie pożyczonych pieniędzy. Udzielenie kredytu definiuje także nasz wiek. Jeśli jesteśmy osobą, posiadającą poważny życiowy staż – konkretna firma może odmówić wypożyczenia większej sumy na dłuższy okres. Negatywnie na postrzeganie nas jako potencjalnych konsumentów wpływają również wielokrotne zapytania kredytowe. Rejestrowane są one w BIK i mogą sugerować, że próbujemy zaciągnąć kilka kredytów w bardzo krótkim odstępie czasu, co może mianować nas potencjalnymi oszustami.  Jak doskonale widać, nie tylko długi uniemożliwiają wzięcie kredytu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o jego przyznanie warunkuje wiele aspektów. Kluczem jest, by od samego początku samodzielności finansowej, budować pozytywną historię kredytową, co będzie podstawą do uzyskania większych pieniędzy w przyszłości. 

Kategorie
Banki Chwilówki

Pożyczka z komornikiem

Często przez złe zarządzanie pieniędzmi lub przez sytuacje zupełnie losowe, wpadamy w problemy finansowe, z których ciężko wyjść dysponowanymi przez nas środkami. Osoby zadłużone niejednokrotnie mają jednocześnie problemy z funkcjonariuszem publicznym, jakim jest komornik. Taki stan rzeczy zmusza do poszukiwań alternatywy, która pozwoli zadłużonym stanąć na nogi i wyjść z niezręcznej sytuacji. Niestety możliwość wzięcia kredytu w banku jest często w takich realiach niemożliwa. Szansę na pomoc w takim położeniu dają instytucje finansowe, które dopuszczają wzięcie pożyczki z komornikiem. Powodzenie takiej próby ratowania finansów zależy od kilku czynników, ale jak najbardziej daje pewną perspektywę.

Dlaczego nie weźmiemy kredytu z komornikiem?

Banki przed udzieleniem kredytu zawsze sprawdzają zdolność kredytową osoby składającej wniosek. Na możliwość uzyskania dodatkowych środków wpływa kilka czynników. Bardzo ważna jest pozytywna historia w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli niegdyś jakiekolwiek zobowiązania nie były spłacane regularnie, wpływa to automatycznie na niekorzystną ocenę i może przeszkodzić w ponownym kredycie. Kluczowa jest także wielkość udokumentowanych dochodów, które pozwolą bankowi ocenić, czy jesteśmy w stanie uiścić wszelkie zobowiązania. Na zdolność kredytową wpływają także nasze regularne wydatki, w tym aktualne zadłużenia – komornik, więc przekreśli prawdopodobnie szansę na pozytywną decyzję.

Szanse na pożyczkę z komornikiem

Warto zacząć od pozytywnej informacji, gdyż osoby mające komornika mają możliwość wzięcia pożyczki. W tym przypadku realizują je prywatna firma finansowa, która często ma duże mniejsze wymagania od pożyczkobiorcy względem banku. W instytucjach takich często potencjalni klienci nie są sprawdzani w BIK-u, co automatycznie zwiększa ich szansę na finalne osiągnięcie swojego celu. Trzeba oczywiście pamiętać, że nie w każdej sytuacji taki zabieg rozwiąże rzeczywisty problem. Decydując się na pożyczkę z komornikiem, trzeba przeanalizować dokładnie swoje finanse i oszacować, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie ze spłatą otrzymanych środków, które oczywiście zostaną powiększone o solidny procent prowizji. Jeśli jednak okaże się to wartym uwagi rozwiązaniem, często załatwienie formalności okaże się bardzo przystępne. 

Kategorie
Banki

Czy pożyczki pozabankowe są legalne?

Nawet dla dobrze zorganizowanej osoby w życiu przytrafiają się sytuacje, wymagające natychmiastowo dodatkowych środków finansowych. Niekiedy jest to pokrycie szkód jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, czasem niedociągnięcia ze strony źródła finansowego – zdarzają się również sytuacje bardziej przyziemne, kiedy to ktoś potrzebuje pieniędzy na specjalną okazję, która wypadła w nieodpowiednim terminie. Przy złej historii kredytowej, pewnych zobowiązaniach finansowych lub krótkim stażu pracy ratunek w postaci kredytu bankowego może okazać się niemożliwy. Pojawia się wtedy perspektywa wzięcia pożyczki pozabankowej. Czy jest ona jednak legalna?

Czym jest pożyczka pozabankowa?

Często mówi się o kredytach udzielanych przez instytucje niebędące bankami. Są to informacje nieprawdziwe, wielokrotnie powielane na forach internetowych. Przyznać go mogą jedynie banki funkcjonujące na rynku kapitałowym, które są ściśle nadzorowane m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Parabanki i inne instytucje finansowe mogą udzielać jedynie pożyczek. Reguluje je kodeks cywilnoprawny, z wyłączeniem prawa bankowego. Dodatkowe środki finansowe są często oferowane na krótki okres– od 7 do 30 dni. Osoba decydująca się na takie rozwiązanie musi liczyć się z dużo wyższym oprocentowaniem niż w przypadku standardowego kredytu. Często jednak bardziej stabilne i renomowane instytucje finansowe proponują na zachętę skorzystanie po raz pierwszy z ich usługi z poniesieniem minimalnych kosztów lub całkowicie za darmo. Mimo iż firmy takie muszą poinformować o wszelkich aspektach zawieranej umowy, warto uważnie przeanalizować wszelkie jej warunki.

Czy mogę wziąć pożyczkę pozabankową?

Takie rozwiązanie na wypadek nieprzewidzianych wydatków ma oczywiście zarówno swoje wady, jak i zalety. Niepodważalnym plusem jest spora dostępność tego typu pożyczki. Nierzadko możemy otrzymać ją poprzez witrynę internetową przy użyciu dowodu osobistego, e-maila, numeru telefonu oraz internetowego konta bankowego. Wiele osób ucieszy fakt, że instytucje finansowe często nie korzystają z Biura Informacji Kredytowej, co zwiększa szansę na pozyskanie dodatkowych pieniędzy w przypadku słabej historii kredytowej lub niewielkiego zadłużenia. Naturalnie warunkiem zawarcia takiej umowy jest bycie osobą pełnoletnią.

Oferty instytucji finansowych, niebędących pełnoprawnymi bankami są często kuszące poprzez swoją bezproblemowość u uzyskaniu dodatkowych pieniędzy. Trzeba liczyć się jednak z ich dużo większymi kosztami. Pozabankowe pożyczki są legalne (tak jak legalni bukmacherzy), jednak warto dokładnie przyjrzeć się firmie, której zaufamy, gdyż niejednokrotnie dochodzi do niejasnych i spornych sytuacji. Pocieszeniem może być fakt, że prężnie działający Polski Związek Instytucji Pożyczkowych cały czas ociepla wizerunek para banków i podobnych przedsiębiorstw, stojąc na straży interesów konsumentów.